31 Bygningar LS 1

Introduktionsstilling i psykiatri

Ved Psykiatrisk Center på Landssygehuset er en etårige lægelig introduktionsstilling i voksenpsykiatri ledig til besættelse 1. september 2024 eller efter aftale.

Landssygehuset er en del af det færøske sygehusvæsen, hvis vision er at være et sygehusvæsen på internationalt niveau.

For at arbejde efter visionen og efter de strategiske mål, har Psykiatrisk Center de senere år arbejdet med at udvikle en struktur, som passer til de færøske forhold, som tager udgangspunkt i de opgaver centret har, og de ressourcer og kompetencer der er til rådighed. Det ligger os meget på sinde, at få alle ansatte  med i udviklingsarbejdet, hvor kvalitet og sammenhængende patientforløb er i fokus. Der arbejdes strategisk med forbedringsarbejde hvor metoden Quality Improvement (QI) er central.

For Psykiatrisk Center er visionen sammenfattet i begrebet “koordineret pleje og behandling” og tager udgangspunkt i innovativ udnyttelse af ressourcer at skabe nyt udfra det gamle, med henblik på at udvikle og tilpasse aktiviteten og behandlingstilbuddet til det stadig ændrede behov i samfundet.

Fremtidens psykiatri er hovedsaglig ambulant og omlægningen til dette bliver en af de store opgaver de kommende år, såvel som flytningen ultimo 2024 til det nye psykiatriske center, som bliver integreret med byggeriet af den kombinerede somatiske/psykiatriske nybygning.

Ansvars område:
Psykiatrisk Center varetager den samlede voksenpsykiatriske behandling på Færøerne, og stillingen giver således mulighed for kendskab til et bredt spektrum af arbejdsområder.

På centret er 19 sengepladser på et kombineret lukket og åbent afsnit med intensivt underafsnit. Der er afsnit for dagbehandling og ambulatorium i kombination med distriktspsykiatrisk service. Der er etableret flere teams, f.eks. gerontopsykiatrisk team, DAT team og opsøgende distriktsteam. Der er nøglepersonsområder, f.eks. oligofrenipsykiatri, der varetages af lokale nøglepersoner samt konsulenter.

Tilknytning til forskellige funktioner efter interesse og behov.

Der er gode forskningsmuligheder på Landssygehuset, og Psykiatrisk Center deltager i flere forskellige forskningsprojekter og har ønske om iværksættelse af yderligere lægefaglig psykiatrisk forskning.

Arbejdstilrettelæggelsen er dagarbejde med efterfølgende rådighedsvagt fra bolig, 5 skiftet og med speciallæge i bagvagt.

Der er udarbejdet uddannelsesprogram for stillingen, og afdelingen har derudover uddannelsesstillinger i klinisk basisuddannelse (KBU), almen medicin og i speciallægeuddannelsen i psykiatri.

Bolig kan anvises efter gældende regler.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Fíggjarmálaráðið og Hjálparlæknafelag Føroya (FAYL).

Yderligere oplysninger om stillingen og arbejdsforholdene fås ved at ringe telefon +298304500 til uddannelsesansvarlig overlæge Rasmus Maltesen, lokal 4452 eller e-post rasma@ls.fo.

Ansøgningsfrist er 19. juli 2024.

Søg venligst stillingen her.

På vores hjemmeside www.ls.fo kan du læse om vores Mission, Vision og Strategi under linket, "um stovnin".

Send viðmerkingar ella hugskot til okkum fyri at betra um virksemið í Sjúkrahúsverkinum
Rís og rós